Theddo Rother-Schirren

Theddo Rother-Schirren

Advokat Theddo Rother-Schirren tog jur kand-examen i Stockholm 1981 och har alltsedan dess varit verksam på allmänpraktiserande advokatbyrå och är numera verksam enbart inom området ekonomisk familjerätt huvudsakligen bodelningsförrättare vid bodelning efter äktenskapsskillnad upplösning av samboförhållande och som boutredningsman vid dödsboförvaltning.

Theddo Rother-Schirren sysslar även med undervisning och är sedan mer än 20 år verksam vid Stockholms universitet där han sedan 1994 innehar tjänst som universitetslektor i civilrätt. Han har även utfört undervisningsuppdrag åt bla VJS, Limhamnsgruppen, Blendow Group, enskilda företag och organisationer och fick Stockholms universitets pedagogiska pris 2000.

Theddo Rother-Schirren har tillsammans med advokat Johan Schüldt givit ut Rättsfallssamling i familjerätt (Norstedts, 7:e upplagan 2013) och medverkat i Lagbokskommentaren Familjerätt 1 (Norstedts, 2001) och Norstedts juridiska handbok (17:e upplagan 2001), Juridik (Sanoma 2:a upplagan 2013) och Familjejuridik (Sanoma 2015)

Anne Rother-Schirren

Anne Rother-Schirren

Advokat Anne Rother-Schirren avlade jur kand examen i Stockholm 1982 och fullgjorde därefter tingstjänstgöring vid Nacka tingsrätt. Hon har idag huvudsaklig inriktning på familje- och arvsrätt och åtar sig också uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.